Trasa sztafety
Kategoria: RUNdka z Powiatem Bolesławieckim > RUNdka z Powiatem Bolesławieckim

Bolesławiec

„Polska Biega 2012” – RUNdka z Powiatem Bolesławieckim


Opis trasy naszego biegu – sztafety biegnącej przez piękne tereny naszego powiatu i sześć jego gmin.

 

START – godz. 8.15 – „Opałkowa Chata” – kier. Kruszyn

1.      zakręt do PKS                                                                  0,3 km

2.      rondo Kruszyńskie                                                           2,1 km

3.      skręt na Łaziska                                                              3,0 km

4.      tablica drogowa „Łaziska”                                               3,6 km

5.      „Niebieski Burak”                                                             5,1 km

6.      skrzyżowanie # z drogą wojewódzką                             5,7 km

7.      koniec Łazisk                                                                   7,0 km

8.      # na Stare Jaroszewice                                                  7,3 km

9.      Stare Jaroszewice w lewo # na Wartowice                    9,7 km

10.  tablica ..... „szczyt góry”                                                   10,0 km

11.  przez pola do Wartowic (granica gminy Warta Bol.)         11,0 km

12.  Wartowice centrum # zjazd (w dół)                                  12,0 km

13.  początek Wart (biała tablica)                                            13,1 km

14.  Warta – dróżka „Ali do szkoły”                                         13,5 km

15.  Warta Kościół #                                                                14,2 km

16.  Urząd Gminy Warta                                                          14,5 km

17.  spod gminy do – koniec Warty Bol.                                  15,0 km

18.  Tomaszów Bol. (zielona tablica)                                       16,7 km

mostek w Tomaszowie                                                            17,0 km

19.  # Tomaszów centrum z 94 (apteka)                                    18,0 km

20.  z # na Szczytnicą (skręt w prawo – Szczytnica)               20,1 km

21.  skręt w Tomaszowie na Szczytnicę                                   21,2 km

– tablica Szczytnica

22.  Szczytnica – krzyż (osiedle)                                              22,7 km

23.  Szczytnica – przejazd kolejowy                                        23,0 km

24.  Szczytnica (centrum), sklep spożywczy                            25,0 km

25.  granica gmin A4 Gromadka                                               25,3 km

26.  # w prawo na Osłą i Gromadkę                                            27,6 km

- zjazd w lewo na Gromadkę                                                   27,9 km

27.  koniec Osłej                                                                      28,5 km

28.  początek lasu (obszar ochrony ptaków)                           29,1 km

29.  skręt w lesie w lewo przed Gromadką                30,0 km

30.  spod skrętu w lesie – tablica Gromadka                           31,6 km

31.  szkoła w Gromadce                                                           32,3 km

32.  Urząd Gminy Gromadka                                                     32,7 km

33.  # centrum, w lewo                                                            33,0 km

34.  Borówki                                                                             34,3 km

35.  tablica Borówek – koniec Borówek   35,8 km

36.  granica gminy – skrzyżowanie leśne                                40,0 km

droga pożarowa 44 (szutrowa – leśna)

37.  wzdłuż nasypu kolejowego, koniec lasu                           44,3 km

38.  koniec lasu (tablica z grzybami) – kier. Trzebień

główna # z 297                                                                        45,0 km

39.  zakręt w prawo (chodnikiem)                                            45,5 km

[297] 100m – skręt w lewo na Mały Trzebień-Parkoszów

krzyżówka na Falklandy

Falklandy                                                                                  47,7 km

A18 przejazd pod... – kier. Golnice Małe                                  48,6 km

40.  skrzyżowanie # Golnice Małe

kier. w prawo – kier. most na Bobrze                                       50,0 km

skręt w lewo przed krzyżem                                                     51,2 km

droga szutrowa                                                   

41.  most na Bobrze

kier. skręt pod krzyżem – kier. # Krępnica                                54,7 km

42.  w prawo z Krępnicy w kier. A4                                           54,8 km          

43.  Krępnica – w stronę kąpieliska i miasta (oraz A4)

- koniec Krępnicy                                                                       55,6 km

- pod A4

44.  droga techniczna wzdłuż A4                                               56,5 km

45.  z południowej strony drogi tech.

do drogi Bolesławiec -Kliczków                                                  61,5 km

dalej prosto drogą techniczną

skręt w prawo do Osieczowa                                                    62,7 km

(nad A4) nowa „schetynówka”

Osieczów: skręt w lewo na Parzyce                                          65,7 km

GRANICA: GMINA OSIECZNICA-GMINA NOWOGRODZIEC

46.  Osieczów drogowskaz

- żółtym rowerowym do Parzyc – kier. Kierżno tablica               68,4 km

- nad A4                                                                                     69,2 km

- Kierżno przystanek centrum                                                    70,7 km

47.  Kierżno przystanek – przejazd kolejowy – kier. Parzyce

tablica Parzyce                                                                           72,4 km

48.   Przyce # z 94                                                                     73,6 km

prosto do Nowogrodźca

godz. 12.37 - Parzyce pensjonat                                              75,0 km

przejazd pod łącznikiem 

49.  Parzyce pensjonat - prosto - tablica Nowogrodziec            76,5 km

50.  skręt w lewo BZY, figurka i 3 dęby (przed nimi)

kier. # z drogą powiatową B-c – N-c                                          77,5 km

cmentarz

GRANICA GMINA NOWOGRODZIEC-GMINA BOLESŁAWIEC

51.  cmentarz N-c na # kier. Milików Kolonia tablica                   79,0 km

Ocice Kolonia                                                                              80,0 km

52.  Ocice Kolonia – kier. Ocice tablica                                        82,0 km

- w prawo i w lewo w centrum na Kraszowice                            84,5 km

- skręt na # Nową                                                                      85,5 km

- # Kraszowice – kier. na Nowe Jaroszowice

53.  Kraszowice – kier. Nowe Jaroszowice – „górka” żółta rzepakowa 88 km

Nowe Jaroszowice # z 297 (B – JG)                                            89,0 km

54.  Nowe Jaroszowice # z 297

- kier. Stare Jaroszowice  tablica                                                 91,5 km

55.  Stare Jaroszowice – pod krzyżem skręt w lewo na B-c        92,5 km

56.  # pod jednostką wojskową                                                 97,3 km

57.  # pod jednostką wojskową – kier. leśniczówka                   98 km

- skręt w prawo do miasta (Bolesławiec)

- po 200 m przez drogę i wzdłuż lasku

58.  # na ul. Karola Miarki, Żwirki i Wigury                                   99,3 km

- prosto kier. Starostwo

- Starostwo                                                                                  100,0 km (!!!)

59.  spod Starostwa do „Opałkowej Chaty”

- park – dworzec PKP                                                                   100,7 km

- kier. pod wiadukt

- kier. do ronda                                                                             101,0 km

60.  rondo – kier. Opałkowa                                                         101,5 km

 

RUNdka z Powiatem… szczęśliwie zakończona!!! 

# oznacza skrzyżowanie

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
opcje zaawansowane